ความคืบหน้าโครงการ 27/11/2019

  • 27 Nov, 2019

งานโครงสร้าง

อาคาร A
– ดำเนินการแล้วเสร็จ 1%
อาคาร B
– ดำเนินการ แล้วเสร็จ 2%