ความคืบหน้าโครงการ 10/1/2020

  • 10 Jan, 2020

งานโครงสร้าง
อาคาร A
– ดำเนินการแล้วเสร็จ %
อาคาร B
– ดำเนินการ แล้วเสร็จ %