ความคืบหน้าโครงการ 2/5/2020

  • 02 May, 2020

โครงสร้างอาคาร A
– ดำเนินการแล้วเสร็จ 25%
โครงสร้างอาคาร B
– ดำเนินการแล้วเสร็จ 45%